top of page
MaisonGalpa_2021_165.JPG

Brand Story

DIY : Design It Yourself Furniture, limitless possibilities.
ด้วยความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งในการสร้างสรรค์สินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อคนไทย
เราตั้งใจผลิตสินค้าที่แข็งแรง ทนทาน ในราคาที่จับต้องได้
โดยเริ่มเปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 ซึ่งเน้นการดีไซน์สินค้าให้ผลิตได้ง่ายในปริมาณมาก
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสม

MaisonGalpa_2021_178.jpg

ถึงแม้ว่าทางแบรนด์จะมุ่งเน้นการออกแบบ เพื่อตอบสนองการใช้งานเป็นหลัก แต่เรื่องของความใส่ใจในรายละเอียดของระยะและสัดส่วนต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองฟังก์ชันการใช้งานอย่างครบครัน ทําให้สินค้าของเราเข้าถึงได้ง่าย มีจําหน่ายตามร้านขายเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปและเป็นที่ต้องการของตลาดเสมอมา

ในยุคปัจจุบันนั้น ตลาดเฟอร์นิเจอร์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง พฤติกรรมผู้บริโภคก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคนรุ่นใหม่นิยมใช้เทคโนโลยีและความสะดวกสบายทําให้ร้านเฟอร์นิเจอร์รายเล็กต้องปิดตัวลง เนื่องจากสินค้าแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน.

MaisonGalpa_2021_189.jpg

Modular Systems

Maison Galpa จึงนําโจทย์เหล่านี้ รวมทั้งข้อจํากัดที่มีทั้งหมดในบริบทของโรงงานเดิมมาต่อยอดเป็นสินค้าตกแต่งบ้าน ที่ลูกค้าสามารถประกอบติดตั้งเองได้ง่าย ทั้งยังดีไซน์รูปแบบการจัดวางได้โดยไม่จํากัดฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อให้สินค้าออกมาตรงใจและตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด สินค้าแต่ละชิ้นที่เราพิถีพิถันคิดค้นขึ้นมาด้วยแนวความคิดแบบ Modular System เป็นการสร้างหน่วยมาตรฐานของสินค้า โดยสินค้าแต่ละหน่วยสามารถประกอบเป็นฟังก์ชันการใช้งานที่ลูกค้าต้องการ

MaisonGalpa_2021_173_edited.jpg

Drag, Drop and Design

เพื่อช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพของสินค้าชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ของคุณได้ในรูปแบบใด เราจึงพัฒนาฟังก์ชั่น “Drag & Drop Design” หรือตัวช่วยในการออกแบบในระบบดิจิทัล บนช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางขายหลักของเรา นอกจากนี้คุณยังสามารถคํานวณค่าใช้จ่ายของสินค้าได้เองอีกด้วย
สุดท้ายนี้ ไม่ว่าการจัดบ้านของคุณจะเป็นอย่างไร ขอให้เราได้มีส่วนช่วยทําความต้องการของคุณให้เป็นจริง

Our Philosophy

“เราเชื่อว่า...สินค้าที่ดีไม่เพียงดีต่อผู้ใช้งาน
...แต่จะต้องดีต่อโลกใบนี้ด้วยเช่นกัน”

ที่ Maison Galpa เรามุ่งเน้นสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับสินค้าที่ดีที่สุดด้วยการผลิตที่รับผิดชอบต่อโลก และออกแบบการผลิตสินค้าที่เลือกใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด "ยั่งยืน เรียบง่าย และใส่ใจรายละเอียด"

การออกแบบ

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของเราเน้นที่ความเรียบง่ายเข้ากับทุกยุคสมัย อีกทั้งคุณยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดิมได้ใหม่ด้วยตนเอง เพื่อการใช้งานที่ยั่งยืนตามวัตถุประสงค์และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไม่จํากัดโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่

MaisonGalpa_2021_096.JPG

การผลิต

จากประสบการณ์การผลิตเฟอร์นิเจอร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เราได้วางแผนการผลิตสินค้าให้เหลือเศษวัสดุน้อยที่สุดและบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนํามาใช้ซ้ําได้ ลดภาระต่อโลกตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

การเลือกใช้วัสดุ

เราเลือกใช้เมลามีน สารพลาสติกสําหรับเคลือบลงบนผิวไม้ ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติผลิตจากอ้อยและมันสําปะหลัง มีคุณสมบัติทนน้ำทนความร้อน และรอยขีดข่วน และที่สําาคัญคือมีสัดส่วนของสารฟอร์มัลดีไฮด์ต่ำจึงไม่เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Maison Galpa_0091.JPG
bottom of page