top of page

บริการลูกค้า

Maison Galpa ยินดีที่จะได้ดูแลลูกค้าทุกท่าน

วัสดุและการดูแล

งานไม้

1. Cabinets&Shelves : ไม้เคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบพีวีซี

- มีความทนทานต่อการขีดข่วน ทดสอบด้วยเครื่องขัดทํางาน 60 รอบต่อนาที ขัดลงบนผิวแผ่นตัวอย่าง ผลจากการทดสอบไม่ ปรากฏร่องรอยความเสียหายใดๆ

- มีความคงทนต่อการเผาไหม้ การทดสอบโดยการจุดบุหรี่ลงบนแผ่นตัวอย่าง ผลจากการทดสอบเกิดเพียงคราบสีน้ําตาลแต่ สามารถเช็ดออกได้ด้วยน้ํายาเอทานอล

- มีความต้านทานต่อไอน้ํา ความทนทานต่อกรดต่างๆ ความคงทนต่อน้ําและความชื้น

- ทนน้ำได้ในกรณีที่ไม่ใช่น้ำขังหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง สําหรับไส้ในที่เป็นไม้เขียว สามารถทนต่อพื้นที่ที่มีความชื้นสูงได้

วิธีดูแลรักษา : คราบหนักเช็ดด้วยน้ํามันสนหรือแอลกอฮอล์ คราบทั่วไปใช้ Scotch-Brite ใส่น้ํายา ล้างจาน จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดทําความสะอาด

2. Legs : ไม้ยางพาราทําสีธรรมชาติ

- เหมาะกับพื้นที่ไม่อับชื้น มีอากาศหมุนเวียนถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ําหรือ ความร้อนโดยตรง เนื่องจากอาจเป็นเชื้อเพลิงได้ และหลีกเลี่ยงการขูดขีดด้วยของมีคม

วิธีดูแลรักษา : ใช้ไม้ปัดฝุ่นปัดทําความสะอาดหรือใช้ผ้านุ่มเช็ดตามรอยไม้เพื่อกําจัดฝุ่น ไม่ควรใช้ ผ้าแข็งเช็ดเพราะจะทําให้เป็นรอยขูดขีดบนเนื้อไม้ หากมีคราบสกปรกควรเช็ดด้วยผ้าชุบน้ําหรือน้ํา สบู่บิดหมาดแล้วเช็ดตามด้วยผ้าแห้ง ควรหลีกเลี่ยงการทําความสะอาดโดยการใช้น้ํายาที่มีส่วน ผสมของแอลกอฮอล์ หรือแอมโมเนีย เพราะจะมีฤทธิ์ทําลายเนื้อไม้ให้เสียหาย

งานพลาสติก

1. PVC ปุ่มรองขาโต๊ะ ระวังพื้นที่ที่มีความร้อนสูง เนื่องจากอาจจะละลายได้

2. PVC ปิดขอบ Cabinets & Shelves ระวังพื้นที่ที่มีความร้อนสูง เนื่องจากอาจจะละลายได้ วิธีดูแลรักษา : เช็ดด้วยผ้าชุบน้ําหมาด

3. ABS แข็งแรง รับน้ําหนักได้ดี หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความร้อนสูง เนื่องจากอาจจะละลายได้ วิธีดูแลรักษา : เช็ดด้วยผ้าชุบน้ําหมาด

งานอลูมิเนียม

ไม่ทนต่อการขูดขีดหรือใช้ของแข็งกระแทก วิธีดูแลรักษา : เช็ดด้วยน้ําอุ่น หรือ น้ํายาล้างจาน แล้วเช็ดออกด้วยผ้าแห้งบิดหมาด

งานเหล็กชุบ Zinc

ไม่ทนต่อการขูดขีดหรือใช้ของแข็งกระแทก วิธีดูแลรักษา : เช็ดด้วยน้ําอุ่น หรือ น้ํายาล้างจาน แล้วเช็ดออกด้วยผ้าแห้งบิดหมาด

งานเหล็กชุบโครเมี่ยม

ไม่ทนต่อการขูดขีดหรือใช้ของแข็งกระแทก วิธีดูแลรักษา : เช็ดด้วยน้ําอุ่น หรือ น้ํายาล้างจาน แล้วเช็ดออกด้วยผ้าแห้งบิดหมาด

งานสแตนเลส

คุณสมบัติ :

- ใช้ในสิ่งแวดล้อมที่กัดกร่อน ไม่เป็นสนิม ไม่ต้องทาสี

- มีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับมวล (High strength vs. mass)

- งานที่ต้องการสุขอนามัย(Hygienic condition)

- งานด้านสถาปัตยกรรม (Aesthetic appearance)

- ไม่ปนเปื้อน (No contamiation) ป้องกันการทํา ปฏิกิริยากับสารเร่งปฏิกิริยา

- ต้านทานการขัดถูแบบเปียก (Wet abrasion resistance)

วิธีทําความสะอาดสแตนเลส

รอยนิ้วมือ: ล้างด้วยสบู่ ผงซักฟอก หรือสารทําละลาย เช่น แอลกอฮอล์ หรือ อะซีโตน (Acetone) แล้ว ล้างออกด้วยน้ำเย็นจนสะอาด จากนั้นเช็ดให้แห้ง

น้ำมัน : ล้างด้วยสารละลายไฮโดรคาร์บอน / ออร์กานิก (เช่น แอลกอฮอล์) แล้วล้างออกด้วยสบู่ /ผง ซักฟอกอย่างอ่อน และน้ำ ล้างออกด้วยน้ำเย็น และเช็ดให้แห้ง แนะนําให้จุ่มชิ้นงานให้โชก ก่อนล้างในน้ำสบู่อุ่น ๆ

สี : ล้างออกด้วยสารละลายสี ใช้แปลงไนล่อนนุ่ม ๆ ขัดออก แล้วล้างออกด้วยน้ำเย็นและเช็ค ให้แห้ง

ฉลากและสติ๊กเกอร์ : แช่ในน้ำสบู่ร้อนๆ ก่อนจะลอกฉลากและทําความสะอาดกาวที่ติดอยู่ออกด้วย เมทิลแอลกอฮอล์ ( Methylated Spirit) หรือน้ำมันเบนซิน จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสบู่หรือ น้ำผสมผงซักฟอก ล้างออกอีกทีด้วยน้ำร้อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเนื้อนุ่ม

รอยน้ำ ตะกรัน : รอยที่เห็นชัดสามารถลดเลือนได้ด้วยการแช่ไว้ในน้ำส้มสายชู 25% หรือกรดไนตริก 15% จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด ตามด้วยน้ำสบู่หรือน้ำผสมผงซักฟอก และล้างออกอีกครั้ง ให้สะอาดด้วยน้ำร้อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเนื้อนุ่ม

สารแทนนินจากชาหรือกาแฟ : ล้างด้วยน้ำร้อนผสมโซดาซักผ้า (โซเดียมไบคาร์บอเนต) จากนั้นล้างตามด้วยน้ำสบู่หรือน้ำ ผสมผงซักฟอก ล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำร้อน เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเนื้อนุ่ม

คราบสนิม : แช่ส่วนที่ขึ้นสนิมในน้ำอุ่นผสมสารละลาดกรดไนตริกในสัดส่วน 9:1 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด หรือทาพื้นผิวที่ขึ้นสนิมด้วยสารละลายกรดออกซาลิก ทิ้งไว้ ประมาณ 20 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำเย็นและเช็ดให้แห้งหรือ ในกรณีของคราบสนิมที่ ติดทนและยากต่อการกําจัด อาจต้องใช้เครื่องจักรช่วยขัดทําความสะอาด

การดูแลรักษาสแตนเลส

หากไม่ได้ทําความสะอาดเป็นประจํา ควรทําความสะอาดทันทีที่พบรอยเปื้อนและฝุ่น ให้ใช้น้ำ สะอาดล้างและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าเนื้อนุ่มหรือกระดาษชําระแผ่นใหญ่ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง

- มีขี้ผึ้งหรือสารที่มีความมัน เพราะจะทําให้ฝุ่นหรือรอยเปื้อนติดบนพื้นผิวได้ง่ายขึ้นและ ทําความสะอาดออกได้ยาก

- ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอไรด์ ( Chlorides) และ เฮไลด์ ( Helides) เช่น โบรไมน์ ( Bromine) ไอโอดีน (Iodine) และ ฟลูออรีน (Fluorine)

- อย่าใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทําความสะอาดสแตนเลส

- อย่าใช้กรดไฮโดรคลอริค (HCI) ในการทําความสะอาด เพราะจะทําให้เกิดการกัดกร่อน แบบรูเข็มและเป็นรอยร้าวได้ (Pitting and Stress Corrosion Cracking)

- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่แน่ใจ

- อย่าใช้น้ำยาทําความสะอาดเครื่องเงิน

bottom of page