top of page

บริการลูกค้า

Maison Galpa ยินดีที่จะได้ดูแลลูกค้าทุกท่าน

การจัดส่งและรับประกันสินค้า

การจัดส่ง**

ลูกค้า B2C

จัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน : ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 10 วันทำการ มีบริการเก็บค่าจัดส่งปลายทาง 

ลูกค้ารับสินค้าด้วยตนเอง : ได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการ ที่สาขาสำนักงานใหญ่สมุทรสาคร (กรุณานัดหมาย วันและเวลาในการรับสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)

 

ลูกค้า B2B

 

จัดส่งฟรี โดย Maison Galpa (เมื่อยอดซื้อถึงเกณฑ์ที่กำหนด 60,000 บาท) ถึงร้านค้า บริษัท สถานที่ก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งฟรีถึงบริษัทขนส่ง (ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ตั้งแต่บริษัทขนส่งถึงปลายทางด้วยตนเอง)

การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า (Tracking order)

สามารถตรวจสอบสถานะ การจัดส่งสินค้าของลูกค้า ได้จาก Tracking No.ของบริษัทขนส่งที่ทางร้านส่งให้ โดยจะมีพนักงานขายเข้าแจ้งเลข Tracking ให้ลูกค้าทราบ ภายในวันที่มีการจัดส่งสินค้าออกจากบริษัทฯ กรณีจัดส่งโดยบริษัทฯ จะมีการโทรนัดหมายวันและเวลากับลูกค้าล่วงหน้า 1 วัน และมีการโทรนัดหมายอีกครั้งก่อนถึงที่หมาย

*หมายเหตุ1 : ระยะเวลาอาจช้าหรือเร็วกว่ารอบเวลาที่กำหนด บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข และ/หรือข้อกำหนด ข้อตกลงอื่นใดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**หมายเหตุ2 : เบื้องต้นมีเพียงบริการจัดส่งไปยังพื้นที่ตามระบุของลูกค้าเท่านั้น ในส่วนของบริการขนย้ายสินค้าขึ้นชั้นอื่นๆที่มากกว่า 2 ชั้นขึ้นไป และบริการประกอบและติดตั้งสินค้า(สินค้าประเภทตู้ประกอบมาแล้ว) ไม่รวมอยู่ในบริการจัดส่ง

กรณีลูกค้าต้องการบริการขนย้ายสินค้า ทางร้านมีการคิดค่าบริการแยกดังนี้

จัดส่งโดยขนส่งเอกชน : มีค่าบริการขนย้ายตามแต่บริษัทนั้นๆกำหนด ไม่รวมกับบริการค่าขนย้ายของทางร้าน

การรับประกันและการแจ้งเคลมสินค้า

สินค้าประเภทไม้ รับประกันภายใน 3 ปี สินค้าประเภทอุปกรณ์รับประกันภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สินค้าถูกจัดส่งออกจากบริษัทฯ

เมื่อสินค้าถูกจัดส่งไปให้ลูกค้า และพบความเสียหาย/ชำรุดของสินค้าตั้งแต่แกะกล่องออกมา สามารถทำการแจ้ง เคลมได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ติดต่อร้านได้ที่ Line OA @Maison Galpa หรือติดต่อเข้ามาในช่องทางที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ หรือติดต่อฝ่ายขาย ในเวลาทำการ โทร.096-824-4136 (Office Maison Galpa) (เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.)

2. แจ้งหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการเคลม หลักฐานการโอนเงิน โดยมีวัน/เดือน/ปี ที่ชัดเจนง่ายต่อการตรวจสอบ หรือใบรับสินค้าที่สามารถเป็นหลักฐานในการพิจารณาได้

 

3. แจ้งสาเหตุความเสียหายและอาการผิดปกติของสินค้า ที่เกิดจากตัวสินค้าหรือการจัดส่งเท่านั้น (ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า) หากบริษัทฯ ตรวจพบสาเหตุว่าเกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธีหรือดัดแปลงสินค้า จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าทุกกรณี* พร้อมแนบหลักฐาน เป็นภาพถ่าย/วิดีโอ สินค้าที่ชำรุด คำบรรยาย / วิดีโอการแกะกล่อง รวมถึงความสมบูรณ์ของกล่องพัสดุโดยรอบ (วิดีโอสามารถใช้เคลมกับบริษัทขนส่งได้ กรณีสินค้าเสียหายเนื่องจากการขนส่ง

 

4. ระยะเวลาในการตรวจสอบและเคลมสินค้า 10-15 วันทำการ เนื่องจากเป็นสินค้า Made to order หากมีการผลิตสินค้าใหม่จะใช้เวลาในการผลิตสินค้าภายใน 7 วันทำการ *หมายเหตุ ระยะเวลาอาจเร็วหรือช้ากว่ารอบเวลาที่กำหนด

 

*หมายเหตุ หากผลิตภัณฑ์ใดๆของ “เมซงกัลปา” มีข้อชํารุดบกพร่อง เนื่องจากข้อเหล่านี้จะถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันทุกกรณี

 

1. การใช้สี สารละลาย สารเคมี เช่น น้ำยาทําความสะอาดที่กระด้างหรือมีฤทธิ กัดกร่อน

 

2. อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมหรือผงเคมีที่รุนแรง เช่น จากการก่อสร้าง ระดับของอากาศ หรือปูนขาวที่มีความเค็มสูง

 

3. ความเสียหายอันเป็นผลของการทดสอบ การปรับปรุง หรือการดัดแปลงใดๆ หรือการติดตั้งหรือการประกอบที่ไม่เหมาะสม ขัดกับคําแนะนําการติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ

 

4. การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใช้งาน การดูแลรักษาที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง การไม่ดูแลรักษาอย่างเหมาะสม การใช้งานผิดวิธี การใช้ในทางที่ผิด การทําความเสียหายโดยเจตนา การใช้โดยไม่มีเหตุผลหรือเกินปกติ หรือการปฏิบัติการทดลอง ใดๆต่อผลิตภัณฑ์

 

5. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ สินค้าดังกล่าวจะอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมนอกความรับผิดชอบของบริษัทฯ

การคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากความเสียหาย

เมื่อมีการได้รับแจ้งรายละเอียดรายการคืนสินค้า จากพนักงานฝ่ายขายเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าทำการส่งสินค้าชำรุดคืนกลับมาให้บริษัทฯ ได้ตามที่อยู่ ดังนี้ บริษัท เอทวู๊ด จำกัด (สำนักงานใหญ่) 59/1 หมู่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

การคืนสินค้าชำรุดกลับมาที่บริษัท บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าชำรุดกลับมา โดยการส่งสินค้ากลับคืนลูกค้าจำเป็นต้องบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับที่บริษัทนำส่งถึงลูกค้า

กรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าใหม่หลังการเคลมให้ลูกค้า บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งเอง (สำหรับสินค้าเคลม ผลิตใหม่ไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือลูกค้าสามารถนำสินค้าชำรุดมาคืนด้วยตนเองได้ที่สาขา พร้อมรับสินค้าใหม่กลับและตรวจเช็คสินค้าได้ในวันทำการ (กรุณานัดหมาย วันและเวลาในการนัดรับสินค้า ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)

กรณีสินค้าชำรุดนอกเหนือเงื่อนไขการเคลม ต้องการเปลี่ยนสินค้าใหม่ ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยตนเอง *หมายเหตุ : การสั่งผลิตใหม่ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าผลิตใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแก้ไขเยียวยา

หากมีการเรียกร้องภายใต้เงื่อนไขการชํารุดบกพร่อง ตามที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบ แล้วพบว่าถูกต้อง บริษัทฯ จะส่งสินค้าชิ้นใหม่ตามข้อตกลงหลังจากเกิดปัญหาขึ้นหรือเปลี่ยนเฉพาะส่วนผลิตภัณฑ์ที่ชํารุดบกพร่องนั้น อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยดุลพินิจของบริษัทฯ

หากผลิตภัณฑ์ที่ชํารุดนั้นไม่มีการผลิตอีกต่อไปแล้ว หรือไม่มีให้ใช้ได้ ณ เวลาของ การใช้สิทธิเรียกร้องตามการรับประกัน บริษัทฯ อาจส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า เดียวกันแบบหรือสีทัดเทียมกัน หรือจะใช้คืนราคาสินค้าส่วนที่ชํารุดให้โดยขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของบริษัทฯ

ในกรณีของการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ไม่มีการรับประกันหรือระยะเวลาในการรับประกันเพิ่มเติมให้สินค้าล้างสต๊อกหรือสินค้าที่เสนอขายในราคาพิเศษ ซึ่งขายใน โอกาสพิเศษเพื่อเคลียร์สินค้า หรือขายในโอกาสพิเศษในรายการส่งเสริมการขาย รวมถึง สินค้าที่ขายเหมา ขายสินค้าตัวโชว์หรือสินค้าที่ขายตามรายชื่อที่จัดเตรียมไว้ สินค้าใน โชว์รูมที่ใช้แล้ว จะไม่ถูกรวมอยู่ในความคุ้มครองการรับประกัน และจะไม่รับคืนซึ่งลูกค้า จะได้เพียงการได้รับการราคาลดพิเศษเท่านั้น นอกจากนี้บริษัทฯยังขอสงวนสิทธิ์ในจํานวนอะไหล่ที่ยังมีเหลืออยู่เท่านั้น

bottom of page